Shenzhen Hanzsung Technology Co., Ltd. - Motherboard, Industrial PC
Bởi {0}
logo
Shenzhen Hanzsung Technology Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Bo mạch chủ, công nghiệp PC, Mini PC, tường lửa PC, bảng điều khiển công nghiệp PC
Thứ tự xếp hạng3 giao hàng đúng hạn trong Bo mạch chủCompetitive OEM factoryYears in industry(12)Annual sales US $17,660,000Total floorspace (2,000㎡)

Supplier
This supplier has been verified onsite by world-leading inspection company,
TüVRheinland
Xác minh tại chỗ bởi hàng đầu thế giới kiểm tra công ty, TUV Group
2023.06.08
full-screen
Đánh giá nhà cung cấp
Bao gồm ba phần và cung cấp thông tin đã được xác minh.
Báo cáo đánh giá
Báo cáo chuyên sâu dựa trên lượt truy cập trang web.
Sản phẩm chính đã được xác minh
Báo cáo về chuyên môn, năng lực, sản xuất và chứng nhận.